indta2.0 box

Tryck på bilden för att komma till Tävlingskalendern!

Årsmöte 2018

Ledamöter förbundsstyrelse och valberedning, revisorer och revisorsuppleant samt valda ombud för förbundets föreningar kallas till förbundsmöte onsdagen den 25 april kl 1900 i Algutsrum skyttehall.

Förening representeras av ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst tre per förening.

Förslag till dagordning framgår av sida 2. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, samt styrelsens förslag till mötet kommer finnas tillgängliga på förbundets hemsida.

Revisionsberättelsen kommer finnas på Årsmötet

Caroline Rosell

Styrelseordförande